2021 Ordening en bevestiging van proponent Bernard van Wyk

13 Maart 2021

Ordening en bevestiging van proponent Bernard van Wyk as predikant van NG Gemeente Thabazimbi

Professor Kobus Schoeman van Bloemfontein Universiteit het die diens gelei en die bevestiging gedoen

Verteenwoordigers:

Ds Paul Grobler van die Noordelike Sinode

Leraars van die sinode en gemeenskap

Kerkraadslede

Gemeentelede

Ouderling Leon vRv Oudsthoorn het ds Bernard namens gemeente verwelkom

https://fb.watch/4fmql7-x5G/

Kliek op eerste foto om almal oop te maak by die fotoblad

 

Kyk ook na