DAGBOEK VIR DIE WEEK: 23 – 29 Mei 2020

Sondag 23 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Erediens en Kleuterkerk
16:30 Bybelskool
Maandag 24 Februarie
18:00 Bedieningskommissie vergader
Dinsdag 25 Februarie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 WFC
18:00 EE iii
Woensdag 26 Februarie
18:00 Aswoensdag erediens
Donderdag 27 Februarie
18:00 Bybelskool
Sondag 1 Maart
09:00 Erediens, doop en kleuterkerk
16:30 Bybelskool

Continue Reading

DAGBOEK VIR DIE WEEK: 9 – 15 Februarie

Sondag 9 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Nagmaal en Kleuterkerk
16:30 Bybelskool
Dinsdag 11 Februarie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 WFC
18:00 EE iii
Donderdag 13 Februarie
18:00 Bybelskool
Sondag 16 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Erediens en Kleuterkerk
16:30 Bybelskool

Continue Reading

DAGBOEK VIR DIE WEEK: 2 – 8 Februarie 2020

Sondag 2 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Erediens en Kleuterkerk
16:30 Bybelskool
Maandag 3 Februarie
18:00 Leer en Aktueel vergader
Dinsdag 4 Februarie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 WFC
18:00 EE iii
Woensdag 5 Februarie
14:00 tot 18:00 Bloedskenk in die Kerksaal
Donderdag 6 Februarie
18:00 Bybelskool
Volgende Sondag is ons eerste Nagmaalgeleentheid vir die jaar.

Continue Reading

DAGBOEK VIR DIE WEEK:19 – 25 Januarie

Sondag 19 Januarie
08:00 Kategese open vir 2020
09:00 Erediens en Kleuterkerk
10:00 Jeug en Kategete vergader in die saal
18:00 Week van gebed
Maandag 20 Januarie
18:00 Week van gebed
Dinsdag 21 Januarie
09:00 Dames Bybelstudie open met saam kuier
10:00 Bosveld-oord biduur vir pensionarisse
18:00 Week van gebed
18:00 WFC
Woensdag 22 Januarie
18:00 Week van gebed
Donderdag 23 Januarie
18:00 Bybelskool
Saterdag 25 Januarie
Belydenisklas se kenmekaar

Continue Reading

DAGBOEK VIR DIE WEEK: 12 – 18 Januarie 2020

Sondag 12 Januarie
09:00 Erediens
Woensdag 15 Januarie
Skole heropen
Saterdag 18 Januarie
Getuuienisaksie se Bosberaad
Sondag 19 Januarie
08:00 Kategese open vir 2020
09:00 Erediens en Kleuterkerk
10:00 Jeug en Kategete vergader in die saal
18:00 Week van gebed begin
Week van gebed sal wees elke aand om 18:00 tot Woensdag 22 Januarie

Continue Reading

Kerstyd se aktiwiteite:

Sondag 1 Desember – Eerste Advent
09:00 Erediens en doop
Dinsdag 3 Desember
09:00 Damesbybelstudie se afsluiting
Woensdag 4 Desember
14:00 – 18:00 Bloedskenk in die kerksaal
Sondag 8 Desember – Tweede Advent
09:00 Erediens
Sondag 15 Desember – Derde Advent
09:00 Erediens
Maandag 16 Desember
08:00 Erediens by die Hervormde Kerk
Vrydag 20 Desember
Kerkkantoor sluit om 12:00
Sondag 22 Desember – Vierde Advent
09:00 Erediens
Woensdag 25 Desember – Kersdag
09:00 Erediens
Sondag 29 Desember
09:00 Erediens
Dinsdag 31 Desember
23:15 Middernagdiens
Sondag 5 Januarie 2020
09:00 Erediens en doop
Maandag 6 Januarie 2020
Kerkkantoor open

Continue Reading