DAGBOEK VIR DIE WEEK: 10 – 17 November

Sondag 10 November
09:00 Erediens
10:00 Kerkraadsvergadering
16:30 Bybelskool afsluiting
Dinsdag 12 November
09:00 Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 EE iii
18:00 Kalendervergadering
Sondag 17 November
09:00 Nagmaal en Belydenisaflegging
Sondag 24 November
09:00 Erediens en bevestiging van nuwe Kerkraadslede
19:00 Kerssangdiens

Kyk ook na