DAGBOEK VIR DIE WEEK: 11 – 17 Augustus

Sondag 11 Augustus
09:00 Erediens en bevestiging van nuwe kerkraadslede
Maandag 12 Augustus
18: Eredienskommissie vergader
Dinsdag 13 Augustus
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 EE iii
18:00 Survivors
Donderdag 15 Augustus
18: 00 Bybelskool
Sondag 18 Augustus
08:00 Kategese
09:00 Erediens en kleuterkerk
Nuwe lidmate word welkom geheet
16:30 Bybelskool

Kyk ook na