DAGBOEK VIR DIE WEEK: 16 – 22 Februarie

Sondag 16 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Erediens en Kleuterkerk
16:30 Bybelskool
Dinsdag 18 Februarie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 WFC
18:00 EE iii
Donderdag 20 Februarie
18:00 Bybelskool
Sondag 23 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Erediens
16:30 Bybelskool

Kyk ook na