DAGBOEK VIR DIE WEEK: 2 – 8 Februarie 2020

Sondag 2 Februarie
08:00 Kategese
09:00 Erediens en Kleuterkerk
16:30 Bybelskool
Maandag 3 Februarie
18:00 Leer en Aktueel vergader
Dinsdag 4 Februarie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 WFC
18:00 EE iii
Woensdag 5 Februarie
14:00 tot 18:00 Bloedskenk in die Kerksaal
Donderdag 6 Februarie
18:00 Bybelskool
Volgende Sondag is ons eerste Nagmaalgeleentheid vir die jaar.

Kyk ook na