DAGBOEK VIR DIE WEEK: 2-9 Junie

Sondag 2 Junie
08:00 Kategese vasvra
09:00 Erediens, doop en kleuterkerk
16:30 Kitkats
Maandag 3 Junie
18:00 Bedieningskommissie vergader
Dinsdag 4 Junie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 EE iii
Woensdag 5 Junie
14:00 tot 18:00 Bloedskenk in kerksaal
Sondag 9 Junie
08:00 Kategese – Praise & Worship
09:00 Erediens en Kleuterkerk
18:00 Pinkster
10 Junie tot 12 Junie
18:00 Pinkster

Kyk ook na