DAGBOEK VIR DIE WEEK:19 – 25 Januarie

Sondag 19 Januarie
08:00 Kategese open vir 2020
09:00 Erediens en Kleuterkerk
10:00 Jeug en Kategete vergader in die saal
18:00 Week van gebed
Maandag 20 Januarie
18:00 Week van gebed
Dinsdag 21 Januarie
09:00 Dames Bybelstudie open met saam kuier
10:00 Bosveld-oord biduur vir pensionarisse
18:00 Week van gebed
18:00 WFC
Woensdag 22 Januarie
18:00 Week van gebed
Donderdag 23 Januarie
18:00 Bybelskool
Saterdag 25 Januarie
Belydenisklas se kenmekaar

Kyk ook na