DAGBOEK VIR DIE WEEK: 26 Mei – 2 Junie

Sondag 26 Mei
08:00 Kategese
09:00 Erediens en familiediens in die saal
16:30 Bybelskool en kitkats
Maandag 27 Mei
18:00 Eredienskommissie vergader
Dinsdag 28 Mei
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 EE iii
Donderdag 30 Mei
18:00 Hemelvaartdiens
Saterdag 1 Junie
AP Kerk se basaar
Sondag 2 Junie
08:00 Kategese vasvra
09:00 Erediens, doop en kleuterkerk
16:30 Kitkats

Kyk ook na