DAGBOEK VIR DIE WEEK: 27 Oktober – 3 November

Sondag 27 Oktober
GEEN Kategese vandag
09:00 Erediens en familiediens in die saal
16:30 Bybelskool
Dinsdag 29 Oktober
09:00 Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 EE iii
Maandag 28 Oktober.
18:00 Finansvergadering
Woensdag 30 Oktober
18:00 Bedieningskommissie vergader
Donderdag 31 Oktober
18:00 Bybelskool
Sondag 3 November
Kategese afsluiting.
Die kinders moet asseblief om 08:20 almal op die gras bymekaar kom.

KERKRAADSVERGADERING skuif van SONDAG 27 Oktober na SONDAG 10 November.

Kyk ook na