DAGBOEK VIR DIE WEEK: 3 – 10 November

Sondag 3 November
Kategese afsluiting.
09:00 Erediens, doop en kleuterkerk
09:00 Soetgebakverkope by Stoepie
16:30 Bybelskool
Dinsdag 5 November
09:00 Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 EE iii
Woensdag 6 November
14:00 tot 18:00 Bloedskenk in die saal
Donderdag 7 November
18:00 Bybelskool afsluiting
Sondag 10 November
09:00 Erediens
10:00 Kerkraadsvergadering
16:30 Bybelskool afsluiting

Kyk ook na