DAGBOEK VIR DIE WEEK: 12 – 18 Januarie 2020

Sondag 12 Januarie
09:00 Erediens
Woensdag 15 Januarie
Skole heropen
Saterdag 18 Januarie
Getuuienisaksie se Bosberaad
Sondag 19 Januarie
08:00 Kategese open vir 2020
09:00 Erediens en Kleuterkerk
10:00 Jeug en Kategete vergader in die saal
18:00 Week van gebed begin
Week van gebed sal wees elke aand om 18:00 tot Woensdag 22 Januarie

Kyk ook na