Vakansie Dagboek: 9 Junie – 7 Julie

Sondag 9 Junie
08:00 Kategese – Praise and Worship
09:00 Erediens en kleuterkerk
18:00 Pinkster
Maandag 10 Junie
18:00 Pinkster
Dinsdag 11 Junie
09:00 Dames Bybelstudie
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 Pinkster
Woensdag 12 Junie
12:00 Sopete vir 75 plussers
18:00 Pinkster
Sondag 16 Junie Vadersdag
09:00 Erediens
Sondag 23 Junie
09:00 Erediens
Sondag 30 Junie
0Woensdag 3 Julie
14:00 tot 18:00 Bloedskenk in die Kerksaal
Sondag 7 Julie
09:00 Erediens 9:00 Erediens

Kyk ook na