Kolossense reeks: Tema 2 : Jesus groot bo almal

Teks: Kol.1:9-23

Inleidend:
Hoe kry ons dit reg om die belangrikste goed in ons lewe – belangrikste te hou?
[Suster in neo-natal ICU: ouers wil heeltyd weet is daar vordering? Groei ons baba?]
Epafras oor sy gemeente in Kolosse ook so gevoel:
* Sal groei in geloof, wysheid en kennis sal toeneem, lewe tot eer van God en vrugte sal dra en sal volhard (9-11)
Boodskap van die brief: Jesus is die Een wat alles bymekaarhou
Wat ons verander en nuutmaak
Deel 1: Niks moet ons weglok van Jesus nie!
 In die tronk nuus gekry dat jong christene met vreemde leringe weggelok word van Jesus en die eenvoudige waarheid oor Hom.
 Ander goed word net so belangrik gemaak as om Hom te aanbid…
 Molly Bruno ons geleer het: “if you have Jesus you have everything!”
 “..deur die Seun het ons die verlossing verkry..” vs 14 Bars lied oor sy lippe… 15-20 mooiste lied oor Jesus! ‘n Gesang van die vroee kerk= wys iets van wat hulle oor Jesus geglo het [mooiste beskrywing in ons Bybel oor die Seun van God]:
 As verlosser
 Maar nou ook as die Skepper van die heelal
 Alles 8x
 Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie.. (15)
 Heb 1:3 Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.
 Joh 1:18 Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak

 Die onsigbare God word in Jesus sigbaar….
 Beide die aardse beeld en die die hemelse beeld..
 Waar Jesus was – was God sigbaar teenwoordig
..hierdie bekende lied verkondig…
*2 duidelike temas : skepping en redding
*Eerste keer : die opperheerskappy van Jesus ook oor die skepping
*soos wat elke area van die skepping deur die sondeval aangetas is – moet elke faset ook onder die genade kom!
*Alhoewel sonde geheers het vir baie lank – sal sonde nie meer totaal heers oor aspek van die skepping nie!
Toepassing:
Glo ek dit ook van Jesus. [30 jr na Jesus se kruis geglo en gesing het?]
Prof wat beweer dat almal wat vandag nog so glo in Jesus is “breindood”?
Glo ek dit? Leef ek dit? “..if I have Jesus I have everything!..” Vir my is Hy alles? Is my lewe ook een wat vertel van ‘n nuutmaker?
Elke mens wat lewe en ooit geleef het moet self keuse oor Jesus van Nasaret maak:
• Was Hy bloot profeet gewees…
• Is Hy God : Verlosser en Skepper?
Deel 2: Weggeruk en oorgeplaas:
(Col 1:21) Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.
(22) Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.
(Col 1:13) Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.
Wat bedoel Paulus met “..ook julle..was ver van God..en vyandiggesind..”? [soos hy was!]
Soos Jesus hom voorgekeer het en weggeruk het “transferred..” – hulle ook en vandag ek en jy ook. Hierin lê die kragtigste bewys dat Jesus God is en lewe!
 Verhaal van barbare in woude van Ecuador en moord op sendelinge in 1956
 Verhaal van vrou wat wreed aangerand is in Thabazimbi deur haar man
Onthou: ons voorouers het ook die eerste sendelinge na die Germaanse stamme so vermoor!

Toepassing:
Jesus ruk vandag nog mense wat vyandig is…. weg en plaas hul oor na Sy ryk in die lig! Begin om hulle lewens te restoureer! (22) Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.
Vraag: Is Jesus alles? Glo ek dat Hy alles bymekaarhou?
*Kan Hy ook hierdie man se hart verander wat sy vrou so wreed aangerand het?
*Wie sal gaan? Wie sal bid vir hulle? Geroesde Beetles oorgemaak kan word?
Slot:
Jesus is groot bo almal: die Een wat alles bymekaarhou
Wat ons verander en nuutmaak
Ons kan nie teruggaan na ons lewe van donker en vyandigheid nie… ons moet lewe soos mense wat oorgeplaas is in die Ryk van Jesus = in die lig!
Volgelinge van Jesus is nie breindood nie = het werklik begin lewe [prof nog vyandig en in die donker – kom ons bid ook vir hom]

Kyk ook na