Jesus sê Wat?!! Tema 8. Prediker dr Tinus Benadé

Tema 8: Moenie oordeel nie
Teks: Mt.7:1-5
Joh.8:1-11
Inleidend:
Fransiscus van Asissi: Vader Angelo aangestel oor ‘n klooster. 3 rowers daag daar op soek na kos. Angelo berispe hulle en jaag hulle weg. Fransiscus daag op met sakkie brood en wyn wat iemand aan hom geskenk het – hoor storie en is ontsteld. Sondaars kom nie tot bekering met harde woorde nie – eerder as deernis beleef! Stuur Angelo om hulle te soek en kos vir hulle te gee. 3 rowers kom terug, neem Jesus aan en word deel van die klooster vir die res van hul lewe!
Huise van glas: sondaar kan net met liefde reageer op foute en sonde van ander! [..ons almal woon in huise van glas..]
Jesus se bergpreek wys die pad aan vir Sy volgelinge in ‘n nuwe bedeling…
Kerk van Jesus se dag het die plot verloor: Wet geken , maar die liefde verloor – hart van God en Sy bedoelings gemis! Hard en liefdeloos, krities en veroordelend geword – Jesus ook so behandel!
Deel 1: Jesus leer ons om nie te oordeel nie!
Mt 7 waarsku Jesus (soos met vergifnis) dat Sy kinders nooit op liefdelose manier na die sonde en foute van ander mag kyk nie. (moet die splinter raaksien en uithaal – maar nie met blindheid vir eie foute nie) dan sou dit waardeloos wees – God sal ons dan op dieselfde wyse behandel!
Mense wat God se vergifnis ken – vergewe maklik
Mense wat vrygespreek is – spreek maklik vry
Baie moeilike woorde! Tipies van mens om foute van ander op ander manier te wil beoordeel as my eie. Minder genade te betoon as wat ek ontvang het!
Baie mense wat vir hierdie rede die kerk verlaat en niks te doen wil hê nie- seergekry omdat christene maklik veroordelend kan wees en sonde en foute kan uitwys en wegstoot en kritiseer.
Deel 2: Jesus wys ons hoe om nie te oordeel nie…
Joh 8 baie mooi demonstrasie van wat Jesus bedoel het met hierdie woorde…
Vrou gebring – met doel om Jesus vas te trek.
Kyk hoe korrup: Waar is die man? Wet is duidelik? Tog nie meer so toegepas nie?
Jesus se probleem: as haar laat stenig –sal Hy streep trek deur Sy eie woorde (Mt.7)
As laat gaan –trek streep deur die wet
Jesus moet ‘n keuse maak tussen die waarheid (wet) en die liefde (genade)
Antwoord: Reg so: “ maar laat die een sonder sonde die eerste klip gooi! (..sy het splinter in haar oog….laat die een met ‘n helder oog)”
Gevolg: loop een een weg! Niemand het skoon gewete nie – daarom mag nie oordeel nie!
Jesus kyk op en vra vir die vrou of een klip gegooi het?
(Joh 8:10) Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?”
(11) “Niemand nie, Here,” sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.”
Jesus wys hoe genade werk: Liefde betoon /deernis en vergifnis
Waarheid ook vasgehou… gaan en sondig nie meer nie!
Deel 3: Paulus help ons hiermee
*(Rom 2:1) Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou, mens wat ‘n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor ‘n ander ‘n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge.
(2) Ons weet dat God regverdig handel wanneer Hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel.
(3) Maar jy, mens, wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom?= [Sleutel]
(4) God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie
*(Gal 6:1) Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom.
2 dinge: sonde en foute van ander sien: genade betoon = gees van sagmoedigheid reghelp =liefde en waarheid
Sleutel: pasop kan self ook maklik val!
Slot:
Fout wat ons verlostes (soos vader Angelo) maak: kerk kan maklik vinger wys / neersien / beter ag
Probleem: sukkel om te onderskei tussen die sondaar en die sonde = gevolg : stoot mense weg!
Ons sukkel om albei vas te hou! Voorbeeld van “Selfde geslag huwelike “kwessie:
Hoe hou ons albei vas? Waarheid beklemtoon sonder liefde = veroordelend
Liefde beklemtoon sonder die waarheid = alles is aanvaarbaar!
Jesus gee sleutel tot gemeente wees…. persone aantrek na die genade en deernis wat betoon word!
Pas nie by vrygespreektes om te oordeel nie!
As ek die genade eenkeer geproe het – kan nooit weer genadeloos optree nie!

Kyk ook na