Jesus sê Wat?!! Afsluiting. Prediker: dr Tinus Benadé

Skriflesing: Mat.7:13+14
Is ons kerk wat mense na ons aantrek? Stoot ons manier van doen mense weg?
Wat het Jesus geleer? Wat het Hy gedemonstreer? Hoe het gelowiges voor my dit reggekry om Hom te volg?
[dikwels soos pa wat kinders se onskuld vat en hulle leer dat geloof hoort nie orals nie! Hoekom dan glo? Dak is daar hemel en hel /polis uitneem (soos ongeskiktheid/rampe/ongelukke)]
Die wêreld sê: Wees uitdagend, wees sterk, vol selfvertroue.
Jesus sê: Leef afhanklik-nederig voor God. [ontdek afhanklikheid]
Die wêreld sê: Moenie jouself enigsins verbind nie. Leef vry!
Jesus sê: Leef absoluut toegewy aan My en my saak.
Die wêreld sê: Beproef alle sondes. Moet net nie uitgevang word nie.
Jesus sê: Breek radikaal met die sonde in jou lewe.
Die wêreld sê: Jy is nommer een. Leef net vir jouself en jou eie belange.
Jesus sê: Kruisig jou selfsug. Kom volg My.
Die wêreld sê: Volg die weg van die minste weerstand.
Jesus sê: Jy gaan swaarkry as jy My wil volg!
Die wêreld sê: Haat elkeen wat jou teenstaan.
Jesus sê: Wees lief vir elkeen – ook hulle van wie jy nie hou nie!
Die wêreld sê: Wees bitter teenoor mense wat die lewe vir jou bitter maak.
Jesus sê: Wees genadig teenoor mense wat jou seergemaak het.
Die wêreld sê: Wees skerp en reguit oor ander se foute. Skinder daaroor.
Jesus sê: Moenie ander veroordeel nie!

Die wêreld sê: Loop die lekker paadjie; daar’s nie regtig ’n hemel nie.
Jesus sê: Die paadjie hemel toe is baie nou en die wat ingaan is min.
Hoekom groei ek nie?
Probeer met ander reels werk in die geestelike werklikheid. Sukses behaal met dit wat ek in wereld sukses behaal het.
Gevolg: Net soveel godsdiens in my lewe dat ek altyd misrabel en skuldig voel!
Kan Jesus nie volg op my terme nie! Moet Sy hart verstaan en toelaat dat Hy deur die Gees my hart kom verander.
Moet eers die bodem tref om die rots te ontdek en daarop te bou!
40 dae het iets belangriks vir ons geleer:
 Goed met kwaad te beantwoord is boos
 Goed met goed te beatwoord is menslik
 Kwaad met goed te beantwoord is goddelik! (soos kinders van ons Vader)
Slot:
Here wys vir my U hart en U wil – maak my daarvan deel!
Erns maak met my sondige natuur en vyand se ongenaakbaarheid
Slotjie: waaraan was ek tot dusver verbind? Ek het keuse:
 “Kan besluit neem en losmaak daarvan!” [Fil 3. Maak my los van wat agter is en span my in…]
 Voortgaan soos altyd en gefrustreerde volgeling bly wat pad bly byster raak

Kyk ook na