Tema 4. Kollosense 3 1-17 Jesus verander almal …Dit verander als…

Kinderdiens Ng Kerk Thabazimbi
22 Mei 2016
Prediker: Abraham Groenewald

Nuwe klere!
• ‘n Straatkind sit op die sypaadjie en kyk hoe die karre verbygaan.
o Sy hare en vel en klere is maar net verskillende skakerings bruin.
o Hy is 16
o Hy weet al te veel van die lewe af, maar nog niks van regtig lewe nie.
o Hy weet ook nie van tafel maniere of hande was nie.
o Hy weet nie van ‘n badkamer nie.
o Hy weet nie die f-woord is vloek nie.
o Hy dink dis maar net sinoniem vir baie.
• Toe kom die Koning verby en stop met sy bloedrooi Ferrari voor die kind.
o Die kind sien dit en probeer met sy vuil hande sy vuil gesig skoonvee.
o Dit werk natuurlik nie
o Die koning besluit om die kind aan te neem,
o En laai hom binne in sy rooi Ferrari en ry deur die strate tot binne in die mure van sy paleis.
o Hy laat die kind bad, sny sy hare en trek hom skoon en netjiese klere aan.
o Hy kondig in sy koninkryk af dat hierdie kind van nou af sy prins is.
o En dat niks dit kan verander nie.
• Hulle gaan sit die aand in die koninklike eetsaal
o Die kos is baie en dit lyk lekker.
o Die kind val weg en vreet soos ‘n vark.
o Nadat hy die water uit die glas geslurp het vee hy sy hande aan die tafeldoek af
o En roep uit f- die kos is lekker.
o Hy gebruik die sinoniem.
• Die Koning staan op en kom sit langs die kind en sê:
o Jy is nou deel van my koningshuis.
o Ek het jou verklaar as my prins en niks gaan dit verander nie.
o Wat jy nou moet leer is
o Om oor jouself te dink as ‘n prins…
o Want ek gaan jou nou al hoe meer verander in ‘n ware prins.
o Jou ou lewe is verby, jou nuwe lewe het begin.
• Ek verander als, maar nou gaan als vir jou verander.
• Die kind kyk op in ‘n vasberade koning se liefdevolle oë in en hy knik.
o Hy weet hy het vêr om te gaan om ‘n volwaardige prins te wees…
o Maar op grond van dit wat die koning gedoen het,
o Weet hy dat hy ook klaar ‘n prins is.
o Terwille van hierdie koning en die eer van die koningshuis,
o Wil hy graag word… dit wat hy nou reeds is.

Jesus verander als
• Wat jy oor jou eie sonde dink
• En wat jy oor godsdiens dink…
• En dit behoort las in jou lewe te verander.

Als verander hoe jy oor kou eie oplossings vir sonde dink
• As jy ontdek dat Jesus groot genoeg is om genoeg te wees vir jou sonde (Kol 1:15-23)
Als verander wat jy oor godsdiens dink
• As jy ontdek dat jy nie in ‘n sisteem hoef te werk nie omdat Jeus klaar gewerk het (Kol 2:6-23)
Dit is wat ons tot nou toe uit Kollossense geleer het.

Party mense sal sê: hierdie is goeie nuus, hierdie evangelie,
Dis die perfekte verskoning vir Christene om maar net verder te lewe soos nie-Christene:
Saamslaap, dronkword, vloek…
• Jesus doen mos als…
o Ons sal selfs paasfees vier en paaseiers eet
o Ons sal selfs kersfees vier en geskenke koop
o Maar my lewe regtig verander? Nee…
Maar as jy begryp dat:
o Jesus se werk ‘n verandering aan jou identiteit gemaak het,
o Soos die straatkind…
o Behoort dit ook te verander hoe jy oor jouself dink
o En behoort als in jou lewe stadig maar seker te verander.
Dis waaroor Kollosense se derde hoofstuk gaan.
Hier word verduidelik:
o Hoe egte Christene oor hulleself behoort te dink
o Dat hulle daarom hulle lewens anders behoort te benader,
o Want God se doel is meer as redding.

Lees Kollosense 3:1-11

Hoe Christene oor hulle self behoort te dink:
• As vers 1 sê:
o Dat ‘n Christen moet strewe na die dinge wat daarbo is waar Christus is
• En vers 2
o Dat Christene hulle gedagtes moet rig op die dinge wat daarbo is,
o Is dit dieselfde as om vir daardie nuwe prins in sy kamer te sê:
 Kyk, besef jy nou als het verander… en daar buite is jou juwe pa wat jou lewe in ‘n nuwe rigting gaan stuur.
 Noudat jy hier is,
Moet jy v1- Soek vir en hard werk aan als wat te make het met prins wees,
Moet jy v2- mooi dink en jou strategie uitwerk om hierdie nuwe dinge deel te maak van jou lewe.
• En dit moet gebeur, sê vers 2,
o In plaas daarvan om nou te sit en top oor die lewe wat jy agter gelos het.
o Daardie straatkind moes heeltyd dink oor steel en lieg vir versorging en liefde,
 Maar dis mos nou nie meer nodig nie.
• Want ,sê vers 3,
o Die vorige ‘jy’ is dood in God se oë
o En die nuwe jy is in Jesus veilig weggebêre in God self
 Al kan jy nie noodwendig môreoggend die verskil in jouself sien as jy in die spieel kyk nie,
 Sê vers 4 dat eendag wanneer Jesus weer kom,
Sal die verskil in jou wel gesien kan word.
• As jy ‘n Christen is, is jy klaar aangeneem en veilig toegevou in God.
o Maar dis nie iets om nou te vergeet nie
o Dis iets om jou kop om te probeer keer
 Sodat jy kan begin uitwerk wat dit in jou lewe verander.
Hoe egte Christene hulle persoonlike lewens moet benader
• As jy jou kop daar rondom begin kry, gaan als verander:
• Vers 5 sê dat daardie straatkind al sy ou maniere van probeer oorleef
o Nou aan die keel moet vat
o En een vir een hulle nekke moet omdraai.
 Wurg tot dit ophou skop en uiteindelik dood is.
• Seksuele onsedelikheid moet dood
• Onreinheid-wat vuil maniere is… moet dood
• Wellus – “lust’ in jou kop, op jou screen en in jou grappies moet dood.
• Slegte begeertes- slegte motiewe… moet dood
• Gierigheid vir wat ander het… moet dood

Dis mos tipies die dinge wat God haat en gestraf word in mense wat nie Sy kinders is nie (V6).
Dis juis die lewe waarin jy was en waaruit jy gehaal is (v7)
Om dan daarin aan te hou lewe is mos gladnie OK nie.
Hierdie is ‘n groot siekte van Christenskap vandag. Als is mos maar OK.
Maar wag… daar is nog meer…
o Terwyl ons besig is
o Is daar nog dinge wat eenkant toe gegooi moet word
 Soos ou vuil klere wat jy uitgetrek het (storie van pa wat werk)
• Woede – waarmee jy ander probeer intimideer
• Haat- waardeur jy eintelik net jou diep seer probeer toemaak
• Nydig – gemeenheid waarmee jy ander wil seermaak
• Vulgêre vuil woorde- om jou woordeskat krag te gee
• En leuns – waardeur jy dinge in jou guns probeer swaai.

o Dit klink amper soos:
 Binnelander
 Game of Thrones
 Suits
 Alles in een gerol
En dalk besef jy dis die boublokke van jou eie lewe.
As jy nie ‘n Christen is nie,
o Is dit al wat jy het om te probeer oorleef.
o Want jy het niks of niemand anders wat jou versekering kan gee dat jy die lewe gaan oorleef nie.
Maar as jy ‘n Christen is,
o Aangeneem is deur die Koning van die Heelal,
o Is dit die dinge wat hoort by jou lewe
 En waarvan jy moet bekeer.
o Dis die dinge wat jy moet nekomdraai en soos ou klere weg gegooi…
 Nie sodat jy sy kind kan word nie…
 Maar omdat Hy jou in enorme genade Sy kind gemaak het
 Want Hy het ‘n groter doel wat baie meer werd is as jou redding.
God se doel is meer as jou redding
• God se doel is om elke aanneem kind
o Weer al hoe meer soos Hyself te laat lyk, sy Beeld,
o En dat elke aanneemkind Hom weer ken
 Soos hulle bedoel was om Hom te ken
o Om weer prinse en prinsesse in sy paleis te wees,
o En dit sal een groot getuienis wees van God se goedheid
 Soos dat Hy dooie nikswerd mense lewe gee
 Sonder dat hulle dit verdien
 En hulle weer laat groei in ‘n verhouding met Hom.
• God bereik nie sy doel as Hy jou gerd het nie…
o Die doel word bereik as jy weer al hoe meer God se goedheid en glorie in Thabazimbi bekendstel
o Deur self in die harde pad van hierdie lewe werklik te verander
o Omdat jy werklik verstaan dat jy ‘n nuwe identiteit het.(labels)

Vers 11 verduidelik dan hoe God
o Vir hierdie proses en doelwit
o Enige iemand van enige plek af kan gebruik
 Want dit gaan nie oor wie jy is of waar jy vandaan gekom het nie
 Maar oor Jesus
o Self jou, vandag, soos jy is!
Jesus is groot genoeg en is genoeg en het genoeg gedoen om alles en in almal te wees…
Dit verander als in enige iemand se lewe.
Dis waneer ek my gedagtes daarmee besig hou, volmaak en daarna strewe
o Dat ek binne in my ontdek wat die dinge is waarvan ek moet wegdraai.
o Waar ek moet omkeer en bekeer
o En as ek bly onthou dat Hy my in Sy liefde vashoy en dra
 Dat ek al hoe minder op hierdie dinge staatmaak om my vas te hou en te dra.
Bekering is iets wat binne in jou gebeur en met jou hele lewe gebeur.
Bekering is die binne ratte van Christen wees ( volla)
Ratte wat aanhou draai
Weg van jou ou identiteit en lewe na jou nuwe identiteit en jou nuwe lewe…
Met Jesus wat daar is… in almal.
En binne jou… word God weer sigbaar vir mense.

Deur Sy dood en opstanding neem Jesus kinders soos ons aan.
Hy is groot genoeg om genoeg te wees;
En het genoeg gewerk sodat jy nie hoef te werk nie.
Jesus verander als wat jy dink oor jou eie sonde en wat jy oor godsdiens dink… dit behoort jou hele lewe te verander.
Dink anders oor wie jy is,
Lewe anders…
Want God het gered om jou weer as Sy verteenwoordiger is sy wereld te gebruik.
Vir Christene is Jesus alles en dit verander alles.

Kyk ook na