Tema 5: Dit gaan oor verhoudings:

Teks: Kol 3: 17,22+23

Inleidend:

Reeks met 5 temas:

 • Brief stampvol gebede
 • Jesus groot bo almal
 • Weggelok van alles wat saakmaak
 • Nuwe klere
 • Verhoudings

Sleutelvers:

Kol2:6+7 “..leef in verbondenheid met Jesus….”

Verhaal van oom Chris Fourie wat dorpie op eiland se waterprobleem aanspreek en Imam kom tot bekering!

(‘n Vreemdeling wat op eie onkostes ‘n waterpomp vervang om die lewe vir die inwoners te verbeter en hulle die ou in wonders en Moslemleiers doen niks aan die omstandighede.)

Paulus se brief leer dat God alles in hemel en op aarde met Homself versoen het – deur Jesus! Beteken dat verhouding met Hom herstel is = maar ook ons verhouding met mekaar.

As Jesus my lewe kom nuutmaak – maak ook al die verhoudings waarin ek staan nuut!

Kruis van Jesus het alles /vir altyd / dramaties kom verander! Wereld sal nooit weer die selfde godverlateplek wees nie! Oral waar die lig deurgebreek het het alles verander ! Ook samelewings! Weer in Mauritius ook gesien!

Oral waar sendelinge Jesus verkondig het, het mense se lewens en omstandighede verander….(het dit gesien ook in verhaal van die inboorlinge in Amasone wat sendelinge vermoor het…)

 1. Mag word nie meer misbruik nie:

Jesus se woorde in Mt. 20:25-28 word weer in behandeling geneem:

 • Ons weet nou dat Jesus die belangrikste in ons lewe is! Vraag is hoe? Wat beteken dit nou prakties in elke dag se lewe, verhoudings en probleme? [ brief raak prakties – oog op situasie van Onesimus en Filemon]
 • Paulus wil duidelik maak dat Jesus wat mense nuutmaak en oormaak = ook hul verhoudings nuutmaak – huwelik, gesin, familie
 • Sonde in die ou mens [selfsug] bring noodwendig magsmisbruik mee – Rome die beste voorbeeld van magsmisbruik, korrupsie, wreedheid en mishandeling…
 • Paulus kom beklemtoon weer Mt 20 [enige gesag: in kerk, familie, samelewing = geleentheid vir diens –geleentheid om soos Jesus te leef
 • Jesus se volgelinge behandel niemand onregverdig, onmenslik, afbrekend nie.. maak nooit misbruik van iemand nie!
 • Lewensmaats, ouers en selfs werkgewers tree nie so op nie!Toepassing:HG moet ons help om reg te maak! Bely en reg te stel!
 • Jesus moet my kom leer om enige gesagsposissie waarin ek staan (huis/werk/skool) te beskou as ‘n geleentheid om ‘n dienaar van ander mense te wees = meer soos Jesus te wees!
 • Het ek al as lewensmaat/ ouer/ toesighouer / werkgewer.. ongenaakbaar en onregverdige besluite geneem? Self laat geld? Ander mense ontmoedig en verbitter laat voel?

2.Wie sien my raak? [..doen alles soos vir Jesus..]

Christene ook in ons dag – los die Bybel en boodskap by die huis as werk toe gaan! Tree baie liefdeloos en selfsugtig op = dien ‘n ander god in die werksplek nl. Geld

Hierdie brief het as motivering die storie van Onesimus wat weggeloop het. Nou is hy en sy eienaar volgelinge van Jesus! Wat nou gedoen? Gaan ons maar aan soos voorheen? NEE = nou saam in die gemeente, saam aan die nagmaalstafel.

*Jesus hef die onderskeide op: gee waarde aan alle mense = vroue,kinders, slawe en vreemdelinge

*my werksplek is nie bloot waar salaris/ byvoordele /selfvervulling ter sprake is nie ….

*ek is uitgekies, gerestoureer vir ander rede: om nou die beste mens te wees in die posissie waar God my in daardie stadium van my lewe geplaas het!

*moet toelaat dat Hy my nou daar sal gebruik om die sout en die lig te wees [Beetle bring eer aan die eienaar wat gerestoureer het!]

*gaan daaroor in my lewe altyd my heel beste te doen sodat mense rondom my iets van die liefde /energie/ mag van God kan sien [3:17 + 22-23]

*Christus is die Here in wie se diens ek eintlik is! Hy is die Een wat ek gelukkig wil maak!

Slot:

Geroeste Beetle is gered van die “scrapyard” en pragtig gerestoureer. Deel van versameling geword waarop eienaar baie trots is!

Ek dien God nooit in afsondering nie = word deel die familie / liggaam!

Hier geld heeltemal ander reels! Die liefde van Jesus bepaal alles!

Kyk ook na