Kolossense 2b: Die klag en klaer tot niet gemaak

Teks: Kol 2:1-23
Tema: Die klag en klaer tot niet gemaak
Inleidend:
Verhaal van priester wat met vrou wou spot: “vra vir die Here watter sonde het ek oor gebieg?”
Later sou hy haar daaroor vra en die antwoord: “die Heer kon nie onthou nie…”
As dit nie waar was nie – is die verhaal van die kruis en vergifnis ‘n groot leuen! Dit is wat ons vyand graag sou wou dat ons moet glo. Dreig ons en herinner ons altyd aan wie ons was. Dreig ons met die oordeeldag – dat hy sy saak teen ons reg het en ons sal aanklae! DVD met ons verlede speel….doen dit elke dag om ons in ons gewete oor dinge uit die verlede oor aan te kla
Deel 1: Wie Jesus het het alles..
Lied in Kol 1. Oor wie Jesus is = bo alles en almal wat geskep is. Vrede gemaak en versoen
(Kol 1:13) Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet.(14) Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.
(Kol 1:20) en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.
(21) Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse.
(22) Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.
 LW: Dit is reeds gedoen –ook vir julle wat ver was en vyandiggesind….
 Kol 2: Jesus leef nou in julle! Dit is die groot geheim en die boodskap van die /blye boodskap! Deur julle verbondenheid met Hom deel julle in Sy volheid….
*moenie dat iemand julle mislei nie: besny / dae/ kosse nie…kan nie daarheen teruggaan en weer slawe word van ‘n skuldige gewete nie
(Kol 2:13) Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het.
Toepassing:
Paulus se eie verhaal, hoeveel was die verwyt oor die tyd toe hy Jesus beveg het en baie gelowiges uitgesleep en laat dood maak het, soos vir Stefanus…
Meer as enige persoon hierdie woorde verstaan en geglo! Absoluut seker dat vrygespreek is…’n ou Volkswagen beetle wat opgesmelt moes word…word weggeruk voor die kake van die masjien wat platdruk en word splinternuut herbou, ingebring in die vloot van ‘n nuwe eienaar – wat sy beetles koester en uitstal en gebruik!
Satan sal steeds vir jou ook skuldig wil laat voel! Seer dinge uit die verlede oproep om jou te laat twyfel. Veral twyfel of die boete wat betaal is genoeg was…en jy sal probeer om dit aan te vul met dinge wat jy kan doen soos weer wette te onderhou/ sekere kosse nie te eet nie/ sekere dae te onderhou, ens.
Nie nodig nie…
Deel 2: Jesus het klaar gemaak met die aanklag en die aanklaer ook ontmasker!
Verhale van gemaskerde wreedaards wat lewens bedreig. [cowboy stories, terroriste vandag, selfmoordbomdraers…] sherrif wat vang, ontmasker en in die openbaar vertoon – hier is die skuldige, so lyk die lafaard!
Boelie as die meneer hom aan die kraag beetkry!
(gaan lees weer die verhaal van Jesus en Satan se reaksie elke keer as gekonfronteer staan met die Seun van God! Presies geweet met wie hy te doene het en soos boelie gepleit.
Paulus se woorde is baie sterk:
i. Die aanklag bestaan nie meer nie [geen leêr / DVD] (Col 2:14) Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.
ii. Dit is volbring? Sy sending was geslaagd, verlossing is gebring, vrede is herstel, versoening is gedoen [engel se woorde aan Maria: Jesus noem..want dit is Hy wat van sonde sal verlos]
iii. Hoor u hoe belangrik? Geen twyfel mag ooit bestaan oor die genoegsaamheid hiervan nie
iv. Mag my nooit weer laat afdreig nie! [as Satan jou aan jou verlede herinner – herinner hom aan sy toekoms – waar hy nou is en waarheen dit alles oppad is!]
v. Leêr is leeg! Geen veroordeling vir hullewat in Christus is nie!
(Col 2:15) Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.
Pragtige beeld uit die Romeise wereld: Veggeneraal en sy manne keer terug van slagveld! Kamp buite Rome, wierrook gebrand..groot optog, skares, vyand vertoon en vir die leeus gevoer! [konings van Israel en Juda in Oo tyd weggevoer na Babel en Nineve, naak en blind]
(2 Kor 2:14) Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur.(15) Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan.(16) Vir dié wat verlore gaan, is dit ‘n doodsreuk wat dood bring; vir dié wat gered word, is dit ‘n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat?
 Paulus: dit is wat aan die kruis gebeur het! Eenmaal en vir altyd die effek van die sondeval en die mag van sonde gebreek
 Ons is nie maar slagoffers van ons verlede nie, slawe van vrees vir ‘n vyand wat ons afdreig nie!
 Vrees is die wapen teen ons / laat altyd twyfel oor ons sekerheid, vergifnis en toekoms [soos terreur graag wil doen]
Slot:
Vrygespreek – moet uit daardie vryheid leef! Kan nie teruggaan en self probeer goed maak nie.Genade ontvang – omarm dit!
Dit is waar…Alles in die skepping was aangetas deur die sondeval, vernietigende gevolge
= maar nou alles onder die genade gekom…net Jesus /net genade/ net geloof [Lig skyn warm]
Jy is weggeruk, vrygemaak –jy is nou ‘n kind van God en nie langer ‘n slaaf van sonde en vrees nie!
Niks en niemand kan jou skei van die liefde van God nie!
Jesus roep jou omHom vreesloos te volg

U het my gered sodat ek kan staan en sing!

Kyk ook na