Getuienisaksie

sendelinge

Ds. Johan en Rita Bloemhof
Werk in Parys Frankryk vir CEF (Child Evangelism Fellowship)
Werk al meer as 25 jaar in Frankryk
Fokus op die Evangelie vir Franssprekende kinders – waarvan sommige uit Moslemlande afkomstig is.
Maak gebruik van kinderklubs, spesiale vakansieklubs, ens waarheen kinders genooi word, met die Woord bedien word en dan met die boodskap hul ouers kan bereik.
Hul reel die afgelope 10 jaar korttermyn sendingspanne veral uit Suid-Afrika om klein kerkies in afgeleë gebiede te help met spesiale uitreikke.
Bid vir:
1. Krag en gesondheid om met die werk voort te kan gaan.
2. Hul skoondogter, Elise is gediagnoseer met MS (veelvuldige sklerose). Bid asb vir haar gesondheid.
3. Bid saam vir al die uitreikwerk wat na kinders gedoen sal word in 2016. Veral ook op die internet.
4. Bid vir die sendingspan wat vanuit Potchefstroom gelei word deur ds.Sanré Benadé, wat in Junie in die Franse hawestad Marseilles sal uitreik.

2. Ds. Andre en Hannien le Roux:
Werk in die ooste van België by Zutendal.
Is betrokke by klein gemeente wat geesdriftig uitreik na onbekeerde massas in België.
Doen groot moeite om dissipels te maak van jong gelowiges wat aangesluit het by die kerk.
Andre is ook betrokke by die teologiese studente se geestelike vorming aan die Universiteit van Leeuven.
Bid asb vir:
1. Geestelike krag en deursettingsvermoë in ‘n geestlike donker land.
2. Vir finansiële voorsiening vir hierdie werk tmv ‘n erg verswakte geldeenheid.
3. Nuwe en oop deure om die onbereiktes met die goeie nuus te kan bereik.

3.Jakes en Annelie Naude
Werk tans vir OM in Pretoria.
Jakes werk aan klein sake-projekte vir OM in Noord-Zambië, waaruit arm christene selfversorgende boere kan word.
Annelie is steeds betrokke by die kerke wat vervolg word in die Midde-Ooste. Sy hou kerke op hoogte van die nood van gelowiges in veral Lahore Pakistan.
Bid asb vir:
1. Annelie wat tans ‘n baie vol program het – ook waar sy haar studies in pastoraat wil voltooi.
2. Jakes wat sy ervaring van “sending deur besigheid” aanwend in diens van kleiner landbouprojekte in arm Afrika-lande
3. Bid vir geleenthede om veral die vroue in Pakistan, wat baie onderdruk word, se nood onder die kerke in vry lande se aandag te bring.

4. Freddie en Lesley de Waal
Werk in die Okavango-delta in Botswana
Fokus veral op kerkplanting onder die plaaslike bevolking en opleiding van inheemse werkers om die verkondiging van die Evangelie verder te neem.
Hul het baie nuwe geleenthede om in Angola te werk, maar die regering van die land wil nie tans nuwe sendelinge in hul land toelaat nie.
Bid asb vir:
Hul daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
Geleenthede om in Angola die opleiding waarmee hul reeds begin het, te kan gaan voortsit.
Inheemse leiers om die werk onder hul eie mense voort te kan sit.

5. Ds. Kobus en Cora Viljoen
Werk in die Skiereiland van die WesKaap vir CEF(Child Evangelism Fellowship)
Fokus op die toerusting van leiers wat kinderklubs kan aanbied vir duisende kinders op die Kaapse vlakte wat verwaarloos word en aan bendegeweld en dwelms blootgestel is.
Kobus is tans verantwoordelik vir die verspreiding van die lektuur wat in die suidelike halfrond deur CEF werkers en klubs gebruik word.
Leer kinders en rus hul toe om self ook “sendelinge” na hul gesinne en families te word.
Is betrokke by verskeie projekte wat die nood van kinders in die streek probeer verlig.
Bid asb vir:
1. Hul daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
2. Al hul medewerkers wat elke dag besig is om kinders in moeilike omstandighede by te staan en te leer van die liefde van Jesus vir hulle.
3. Bid spesiaal vir duisende kinders wat verslaaf geraak het aan die dwelm “tik”. Bid dat die liefde van christene hul sal help om hieruit los te breek en weer ‘n nuwe toekoms te kan vind.
4. In die hawe van Luanda in Angola is ‘n houer vol “gratis lektuur” wat vir CEF bedoel is, maar die hawe-owerhede wil $8000 betaal word voor die houer die hawe mag verlaat! Bid asb dat Ons Here sal ingryp en die lektuur hul bestemmings sal kan bereik.

6. Drienie Lombaard:
Werk in Borgerhout in die stad Antwerpen in België.
Fokus hoofsaaklik op die bediening van die Evangelie aan vroue in haar woonbuurt – wat meestal afkomstig is uit Moslemlande.
Werk ook mee aan verskeie projekte om die Bybel in België bekend te stel bv. Deur ekspo’s. Hierdie ekspo’s word dan deur skole besoek en sien baie kinders vir die eerste keer hoe die Bybel lyk.
Bid vir:
1. Haar gesondheid, veiligheid en finansiële behoeftes.
2. Oop deure en harte in ‘n oorwegende Moslem woonbuurt.
3. Nuwe kontakte om ‘n pad mee te kan loop ten einde van hulle volgelinge van Jesus te kan maak.

7. Dawid en Sue Verwey:
Werk vir Japansending in die platteland van Japan. Hierdie sending het oor jare geweldig gegroei en hul seun en sy Japanese vroutjie werk ook saam met hulle.
Hulle bedien verskeie kerkies met literatuur. Korttermyn uitreike word jaarliks aangepak.
Hulp word verleen oral waar daar in Japan nood of krisisse is.
Bid vir:
Hul daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
Nuwe geleenthede om Japanese met die evangelie te bereik.
Seën op die werk van almal wat saam met hulle betrokke is by die werk in Japan.

8. Pierre en Tracey Arnaud du Rant
Woon met hul kinders Paul en Tiffany in Clarensac, naby Nimes in suide van Frankryk.
Pierre is tentmaker-leraar en werk voltyds as verpleër in psigiatriese saal van ‘n groot hospitaal in Nimes.
Tracey het toestemming gekry om dagmoeder te wees vir 3 kinders en bedien die evangelie aan almal wat haar pad kruis.
Hulle is tans besig om in hul dorpie ‘n gemeente op die been te probeer bring – met baie probleme en uitdagings wat daarmee gepaard gaan.
Bid vir:
1. Hul droom om ‘n huiskerk in hul dorpie op die been te kan bring.
2. Tracey se dagsorg en kinderbediening.
3. Groot verwerping en hartseer wat hulle beleef van familie wat nie gelowiges is nie.

9. Ds. Piet Matebula
Afgetrede leraar van ‘n gemeente in Malumulele, naby Punda Maria.
Hierdie klein gemeente bestaan hoofsaaklik uit vroue en kinders en het groot uitdagings om die liefde van Jesus vir mense voor te leef – in ‘n gemeenskap wat vir jare deur onrus geteister word.
1.Sy daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
2.Nuwe geleenthede om die mense van Malumulele met die evangelie te bereik.
3.Geestelike groei binne die gemeente.

10. Danie en Esther van Niekerk
Woon met hul 3 kinders in Skopje in Masedonië.
Hul roeping is om die gypsy-mense van daardie land met die blye boodskap van Jesus te kan bereik.
Is tans besig om die kultuur en taal aan te leer. Die vlugteling-krisis uit Sirië het groot nuwe uitdaging op hul pad geplaas en neem baie van hul tyd en energie tans op.
Hulle probeer klein sake-onderneming op die been kry ten einde wettig in die land te kan bly.
Bid vir:
Hul daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
Heraansoek vir verblyfpermitte.
Die uitdagings om hul kinders tuis te onderrig.
Oop deure en geleenthede na die mense rondom hulle.
Hul pogings om ‘n gestremde baba te kan aanneem.

11. Eunice Makgamate
Werk in Mogwase en Smashblock met kinders in kinderklubs.
Doen opleiding met nuwe vrywilligers wat belangstel om kinderklubs aan te bied.
Ondersteun ook die bediening van haar man wat voltydse leraar is in die plakkersdorp Smashblock.
Bid vir:
Haar daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
Geleenthede om kinders en tieners met die Woord te bedien.
Helpers wat by haar kan aansluit in hierdie groot werk.

12. Klasie en Ida van Heerden:
Woon in Chiang Mai in Thailand.
Stel sendingspanne en gebedspanne bekend aan die land en sy mense. Leer besoekers van die nood van mense vasgevang in Boedisme.
Ondersteun 2 plaaslike kerkies in hul bediening van die evangelie van Jesus.
Is betrokke by pjojekte waar kinders Engels geleer word.
Bid vir:
1. Hul gesondheid en finansiële versorging.
2. Meer gebedspanne wat in Thailand sal kom bid vir die werking van die Heilige Gees.
3. Bid saam vir die land met sy massas mense wat Jesus nie ken nie. Tans is daar ook ‘n geweldige droogte in die land en min rys kan verbou word.

13. Dirk Nel
Afgetrede persoon uit ons dorp en gemeenskap. Doen korttermyn werk saam met OM.
Reik uit na verskillende geslote lande in die wêreld. Onlangs ‘n uitgebreide uitreik na Zambië onderneem.
Fokus daarop om ter plaatse te bid vir oop deure vir die evangelie in lande waar die Woord verbied word.
Bid vir:
Sy daaglikse behoeftes, gesondheid en veiligheid.
Nuwe geleenthede om na geslote lande te gaan en gebedswerk daar te gaan doen.
Oop harte en hande vanuit sy eie gemeente en ons gemeenskap wat sy werk sal ondersteun.

Kyk ook na