Teks: Kol 2 Tema: Weggelok van al wat saak maak!

Teks: Kol 2
Tema:Weggelok van al wat saak maak!
Inleidend:
Rooikappie het na die wolf geluister en op dwaalspoor geloop. Eva het na die duiwel geluister wat die waarheid effens verdraai het: “.. het God regtig gesê dat julle van geen boom mag eet nie?”
Duiwel het dit met Jesus ook probeer: “..as U die Seun van God is…”
Hierdie strategie van die vyand om die waarheid te probeer verdraai en Jesus se volgelinge op dwaalspoor te plaas het nog nooit verander nie! Noem dit dwaalleer. As net paar grade kan laat afwyk – kom op heeltemal verkeerde plek uit!
Deel 1: Paulus moes oral keer en waarsku:
Kol 1 die lied oor Jesus: 8 x “alles” Jesus is alles, bo alles, het alles met God versoen…
Molly Bruno: “if you have Jesus you have everything…”
Vroom mense (duiwel) het agter Paulus gegkom en in elke gemeente die jong gelowiges probeer weglok van Jesus en God se genade, deur ander dinge te probeer byvoeg en hul daarop te laat fokus: tale, doop, werke, wette, dae, feeste, bonatuurlike belewenisse, ens
(Gal 1:7) Daar is geen ander evangelie nie! Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring.
(2Kor 11:3) Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang.(4) Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeë neem as iemand ‘n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het, en julle neem net so maklik ‘n ander gees en ‘n ander evangelie aan as dié wat julle van ons ontvang het.
(2Kor. 11:13) Sulke mense is vals apostels; hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. (14) En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as ‘n engel van die lig.
Toepassing:
Vraag: Is ons volgelinge van Jesus of het ons ook op dwaalspoor beland? Weggelok?
Sola Fide, = slegs geloof..
Solus Christus, = Jesus alleen
Sola Gratia, = slegs genade
Sola Scriptura, = slegs deur die Woord
Soli Deo Gloria, = aan God al die eer!
Deel 2: Wie was hierdie mense wat die jong gemeente in Kolosse wou weglok van Jesus?
Jong lidmate het nie agter dik mure in die berge gaan woon en Jesus probeer volg nie – nee, was blootgestel aan klomp invloede (soos vandag ook): ander tempels [bv.Dionosos drankgod], Joods gemeenskap, askete, filosofie, ens. Hieruit het stemme gekom wat by die genade van God in Jesus ook ander idees en praktyke wou voeg. “wonderlik dat julle Jesus aangeneem het, maar as besny word, Sabbat hou, Joodse feeste, sekere kosse nie eet nie, engele aanbid, tale spreek…” [Hd.15 vergadering in Jerusalem hieroor]
Paulus noem dit so:
Kol.2:4 Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie.
Kol. 2:8 Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
2:16 Moenie dat iemand julle mislei nie ..
16 Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie aof dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie.
2:18 Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, 19en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie.
Toepassing:
Kan dit nie sterk genoeg stel nie: Satan [soos engel van die lig] kom vandag nog na Jesus-mense en probeer hulle weglok van Sy genade. “Soek jy dieper belewenis van God? Wil jy God regtig behaag? Ek het ekstra openbaring ontvang… sal jou ook inlei – “..gee tiendes, spreek in tale, Sabbat, wet weer onderhou, meditasie..”
Wese van alle dwaalleer: Geloof in Jesus se versoening alleen is nie genoeg nie! Jy as mens sal iets moet doen om by te voeg en volkome te maak..
Deel 3: Ek sal nie die genade verwerp nie!
Dit is moeilik om in ‘n godsdienstige wêreld te leef – alle godsdienste bestaan uit stelsels waar die volgelinge van daardie leer/geloof sekere dinge moet doen om hul gode se guns te verdien!
Jesus volgelinge vra ook : “..wat met ek doen om meer van God se Gees te kan beleef? Om God te behaag? Reg te maak vir al my sonde? ..”
Evangelie is: Dit is Volbring! Jou deel is gedoen. Die offer is gebring! Die skuldbewys is weggeneem!
*geen altaar weer nie, geen sisteem meer nie, Was net skaduwee!
*God sê: Jesus het jou deel ook gedoen – dit is die wonder van genade!
*toe jy nie jou deel kon doen nie, niks gehad het om skuld te betaal nie
*Jesus het dit alles vir jou ook gedoen
Kan baie vroom en nederig klink as ek nou kom en iets wil bydrae, byvoeg, probeer goedmaak, opmaak, versoen – maar is eintlik baie arrogant en ondankbaar! In wese is dit ek wat hierdie drang het om myself meer aanvaarbaar vir God te maak!
God het genoeg gedoen!
(Gal 4:9) Maar noudat julle Hom leer ken het, of liewer, noudat Hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees?
(Gal 2:21) Ek verwerp nie die genade van God nie. As ‘n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het.
21 I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose.
Toepassing:
• Jesus was die finale offer!
• Alle skuld , skaamte en oordeel was op Hom
• Hy het dit vir goed weggeneem
• “dit is volbring!” beteken dat die ou stelsels en sisteme uitgedien was
• Nooit weer ‘n altar waar ek iets moet kom bring nie..
Slot:
Beetle beeld: God het my gered van die smeltoond – besig om my te herstel tot wat ek bedoel was..
As ek daaraan wil toevoeg kan Vw snaaks lyk – bv. met Benz se grill,ens.
Hartseer as mense die gemeente verlaat vir iets groters of beters: veral as dit afdraaipaadjie is wat toevoegings probeer maak aan God se genade : in wese verwerp hulle die Kruis!
Molly Bruno:” If you have Jesus – you have everything!”

Kyk ook na