Pinksterreeks

Sondag
08:00 Kategese
09:00 Pinksterdiens en Kleuterkerk
18:00 Kinderpinkster
18:00 Pinksterdiens
19:00 Verversings in die kerksaal (Blok 3 se wyke)

Maandag 09 Mei
18:00 Kinderpinkster
18:00 Pinksterdiens
19:00 Verversings in die kerksaal (Blok 4 se wyke)

Dinsdag 10 Mei
18:00 Kinderpinkster
18:00 Pinksterdiens
19:00 Verversings in die kerksaal (Blok 5 se wyke)

Woensdag 11 Mei
18:00 Kinderpinkster
18:00 Pinksterdiens
19:00 Verversings in die kerksaal (Blok 6 se wyke)

Kyk ook na