17 Julie 2016 Tema: Lig op die onderwerp

 

Skriflesing: Lk.11:34-36

(Luk 11:34)  Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig.

(Luk 11:35)  Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie.

(Luk 11:36)  As jou hele liggaam verlig is en nie ‘n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees soos wanneer ‘n lamp jou met sy skynsel verlig.”

Inleidend:

Buurvrou se wasgoed dof en vaal, eintlike probleem was huis se vuil vensters!

1.Agtergrond:

Lk 11:30 ev gebruik Jesus 3 illustrasies om mense se reaksie aan te toon op Sy lewe en boodskap:

2 uit geskiedenis nl. Jona en Salomo, 3e illustrasie kom uit alledaagse lewe: lampie wat op staander geplaas word om meeste lig te kan verskaf.

So was Jesus se bediening in die openbaar vir almal om te sien en te kon hoor.

Vs.34 Mense se reaksie op Jesus was soos die van ‘n oog op die weerkaatsing van lig: as die oog goed/oop/ontvanklik is – sal dit die wonder van Jesus se lewe raaksien en inlaat om hele wese te kom verlig. Maw sal dit snap en sal vreugde in persoon se lewe bring. [net soos die saad wat in die goeie grond geval het, kon ontkiem en ‘n groot oes oplewer]

Hulle wat Jesus se woorde verstaan en ingeneem het, se hele lewe is daardeur verander – daar het kennis, vrede en kalmte gekom.

Soos wat die lig by skoon vensters kan instroom en die hele vertrek kan verlig en verwarm.

Vs.35 waarsku dat foutiewe oog soos vuil vensters kan verhinder dat ek ook die effek van Jesus se liefde in my lewe kan ervaar.

Dinge soos: ongeloof/ongehoorsaamheid/vooroordeel/materialisme, ens kan maak dat ek die weerkaatsing van die lig nie kan sien of inneem nie.

Jesus sê dus: om ontvanklik te wees vir Sy boodskap is soos wanneer ‘n goeie oog voorwerpe kan onderskei wat die lig weerkaats. In donker kan mens niks onderskei nie, sien nie.

Toepassing:

Jesus gebruik nog ‘n keer die beeld van lig en die oog wat daardie lig na binne kan laat: sluit aan by Ps.119:105 en 130

(Psa 119:105)  U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

(Psa 119:130)  Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.

Belangrik dat die lig nie net buite moet skyn nie, maar in ons lewens moet invloei om sy goeie werk te kan doen. Die inkom van die Woord in my lewe bring lig!

Die oog en in watter mate jou oog die lig inlaat dui hier op jou openheid vir die Woord van God en die werking daarvan in jou lewe.

2.Effek van die Woord op ons lewens?

(Eph 1:17)  bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.

(Eph 1:18)  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het,

Die vraag oor wat die afgelope jaar se reekse se temas vir my as persoon/ons as groep/ as gemeente beteken het, het hiermee te doen:

*as my oog oop en helder was – sou die waarheid van die Woord na binne gevloei het en my lewe verlig het

*as my oog dof /vensters vuil was v/d sonde in my lewe sou ek niks raakgesien of ingeneem het nie

Verskeie keer lidmate gehoor wat sê : “dis asof daar vir my ‘n nuwe lig in hierdie afgelope jaar opgegaan het. Skielik ‘n nuwe verstaan gekom het.

  • Waarvan? Van God se bedoeling met my lewe en sy verwagting van my as lidmaat van Sy kerk en gemeente [myself beter leer verstaan]
  • Omdat ek myself tot ander in ‘n groep verbind het, het ek ander ook beter leer ken
  • Ek verstaan nou dat ons saam beter is en beter kan uitreik
  • Beter kan dien / aanbid ens.
  • Alles tot Sy eer beter kan doen.

Slot:

Nuwe reeks vir derde kwartaal is: “Stories vir lewe” Ons gaan 6 van Jesus se gelykenisse bestudeer…

Vraag is : “wat gaan die effek wees op my lewe? Gaan die lig na binne stroom en my hele lewe verlig?

Gaan ek in die toekoms probeer om ‘n beter spanspeler te wees?

Gaan ek ander toelaat om naby my te kom?

Gaan ek my Godgegewe passie laat ontwikkel tot ‘n bediening?

[ek kyk nou anders na die lewe… ek kyk met nuwe oë..]

Deur Sy Woord het die HG ons vensters kom was – sodat ons weer met nuwe oë na God / medelidmaat/ self kon kyk.

Kyk ook na