“Stories vir lewe”

ds DoyerStories vir LeweOns gaan 6 van Jesus se gelykenisse bestudeer…

Ds Gerrie  Doyer het vanoggend in kort vir ons kom vertel waaroor die reeks gaan. Die volledige diens is ook op audio te sien

Kwartaaltema: Stories vir Léwe

Teks: Matteus 13

Stories word verdeel in:
Goedvoelstrories (aangrypende): 
Amerikaners bombardeer ‘n gebied in Viëtnam en onwetend sluitdit ‘n weeshuis in. Een van die die dogters moes dringend ‘n bloedoortapping kry en met behulp van ‘n tolk word daar na iemand gesoek en al een wat kan help is haar jonger broer. Hy is baie ontsteld en weier. Na ‘n ruk se onderhandelinge stem hy in en die dokters wou weet waarom die vreeslike onsteltenis. Die seun was onder die indruk dat hy al sy bloed moes skenk en sterf om sy suster te red.

Gelykenisse:
Jesus leer ons deur gelykenisse “Stories vir Lewe”

Vermaaklike stories:
Boer kom tot bekering en alles op plaas moet Christelik raak. Soek na ‘n Christelike perd. Kry een te koop wat reg is. Hardloop op “Halleluja” en stop op “Amen”. Boer gaan haal perd en saal hom op toe hulle tuis kom. Perd ken nie plaas nie en op “Halleluja” trek hy weg op volspoed. Boer vergeet “Amen” vir stop en die afgrond kom nader. Hy onthou betyd en skree “Amen”. Perd stop dood. Boer roep “Halleluja” uit pure verligting.

Die fliek “Beautiful Mind” gaan oor John Nash se lewe. John bereken alles, niks word aan toeval oorgelaat en hy ontwikkel skisofrenie, sien illusies en dit vererger en hy verloor alles, behalwe sy vrou wat hom bystaan.
Sy help hom terug na normaliteit en toe besef hy dat alles hoef nie bereken te word nie, dat liefde alles oorwin. Hy word so gesond dat hy die Nobelprys wen vir iets, en sy hele toespraak gaan toe nie oor wat hy gedoen/gesê het nie, maar, oor die betekenis van liefde en dat jou verstand nie alles is nie, lefde wel.

Bybel is vol stories vir lewe.van die Skepping af, verby Adam en Eva. Noag oor redding. Trek na Egipte, die uitog, konings, profete en beloftes.
Die Meesterstorie verteller is 2000 jaar gelede gebore. Alles wat Jesus mense geleer het was in die gelykenisse. Mat 13:52 Hy sê toe vir hulle: “So is elke skrifgeleerde wat ‘n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos ‘n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring.”

Krag van gelykenisse:
1. Stories oortuig: sonder om te argumenteer moet jy van die mees oortuigende storie gebruik; jou eie, jou lewensstorie.
2. Maak verbeelding wakker – stimuleer: hoor die gelykenisse en sien die gebeure in jou kop. Laat Jesus se verhale jou verbeelding weer oploop kry.
3. Dra waardes en waarhede oor op ‘n indirekte manier. Dink aan die verlore seun – die storie draai jou kop oor Godsbegrip.
4. Maak waarhede en waardes oop, definisies maak toe. Jy kan nie God defineer nie. Voorbeeld: jy kan die definisie van water gee.
5. Stories hak vas in jou gedagtes, veral as die prediker iets gebruik om die doel van die preek te illustreer.
6. Stories vra vir beslissings; Jesus se gelykennisevra beslissings. Dit vra vrae in gesprekke. Mat 13:11 Hy het hulle geantwoord: “Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Kyk ook na