Tema 6: Kol 4:1-18 ‘n Gemeente vol gebede

Teks: Kol 4:1-18

Tema: ‘n Gemeente vol gebede

Inleidend:

Kolossense ‘n brief vol gebede: Begin met gebede vir die jong gemeente [..ons bid vir julle..]

Sluit weer met gebede: nou vir mekaar [..volhard in gebed / bid vir ons..]

*probleem sedert Jesus se dissipels al ..” Wat moet ek bid? / Hoor God my? Sal Hy my antwoord?”

1.God verhoor gebed en word verheerlik!

God wil ons seen: niks verheerlik Hom meer as die afhanklike gebed van Sy kinders nie! Hy verhoor ons gebede en gee ons vreugde – sodat Hy eer sal ontvang!

Bybel stel ons voor aan

  • Jesus in gebed
  • Paulus in gebed
  • Openbaring …aanbidding gaan voort [gebede is wierook in bakke]

John Piper: “..prayer is the translation into a thousand different words of a single sentence : “…apart from Me (Jesus) you can do nothing..” [Joh.15:5]…”

Niks verheerlik God meer as ‘n mens wat aan die einde van hom/haarself gekom het en na Hom uitroep om hulp nie….

(Mat 5:3) “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Psalm 141:2 Mag my gebed voor U wees soos ’n wierookoffer,  die uitstrek van my hande  soos ’n graanoffer in die aand.

(Psa 50:15) Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.”

3 sake:

Bid in jou situasie

God sal jou help

Hy sal die eer ontvang….

Slot:

2 voorbeelde van praktiese gebed:

  • Babadogter gedoop: almal wat van haar geboorte weer sal altyd onthou hoe daar gebid is vir lewe vir hierdie baie siek kindjie
  • Vandag groet ons ‘n broer wat 40 jaar in die myn gewerk het: 27 jaar gelede het hy die Here ontmoet en man van God en bidder geword… rekords in produksie / geen fatale ongeluk in sy afdeling gehad nie / werkers by huis besoek en boosheid uit hul huis gebid / Moslem hoof laat vergaderings met gebed open…
  • Wat sal my by nuwe ervaring van Jesus se teenwoordigheid in my lewe bring? Nie mense / programme nie.. net gebed!

Kyk ook na