DAGBOEK VIR DIE WEEK: 15 – 22 Maart

Sondag 15 Maart
08:00 Kategese—Les 5
09:00 Erediens en kleuterkerk
Verwelkoming van nuwe lidmate
16:30 Bybelskool
Dinsdag 17 Maart
10:00 Bosveld-oord biduur
18:00 WFC
18:00 EE iii
Sondag 22 Maart
09:00 Erediens

Kyk ook na