Rampe demp nie Thabazimbi se deernis nie

Artikel soos verskyn in die Kerkbode van 06 Mei 2016, soos weergegee deur ds Ernst Muller

Die versengende droogte verrinneweer die landbou. Die munisipaliteit het in duie gestort en is onder administrasie geplaas. En die groot ysterertsmyn, waar-aan die dorp sy ontstaan en naam te danke het, het toegemaak. Maar die gelowiges van Thabazimbi se deernis vir die hele wêreld is nie deur dié rampe gedemp nie. In die plaaslike NG Gemeente, byvoorbeeld, is daar oor dekades heen, ‘n diepgewortel-de kultuur v nederige en kundige diensbaarheid gevestig, wat dié teenslae oorleef

Daar is min aksies wat uit hul eie geledere ontstaan het, maar groot gewil-ligheid om talle hulpaksies, wat uit ander kerke, organisasies en individue se inisia-tief gebore is, na hul behoeftes te ondersteun.

Thabazimbi NG Gemeente se harte reik ver, onder meer na Evangeliewer-kers in Frankryk, Masedonië en ander Europese lande, aan wie lidmate gereeld diensbesoeke bring waartydens hulle dié dienaars bemoedig en op praktiese ma-niere met hulle bedienings help. Die Gemeente verleen ook morele en materiële hulp aan werkers in die Ooste: in Pakistan, Thailand en Japan.

In Suider-Afrika beweeg daar gereeld diens-safari’s na gemeentes en wer-kers in buurlande: Seronga in die Botswana-Delta, die Topnaars van Kuisebvallei in Namibië, en die Lozi-gemeentes in Caprivi (waar die Gemeente se leraarspaar ‘n kwarteeu gelede as sendelinge gedien het) “Die doel is om nooit ons eie ding te gaan doen nie” sê die uitreikmense, “maar om op versoek, en onder die leiding van die plaaslike werkers en leiers eenvoudig te help met waarmee ons kan” Dít sluit dikwels harde fisieke arbeid in.

Ander gemeentes en kerkgroepe, diensorganisasies en staatsinstellings in Limpopo vind in Thabazimbi NG Gemeente ‘n lojale en standhoudende vennoot. Toe Dwaalboom Gemeente se Evangeliesasiespan by Marico-draai ‘n nuwe tent benodig, het hulle méér ontvang in die gestalte van persoonlike besoeke en hulpverlening.

Om en in die dorp is lidmate onder meer by Abraham Kriel Kinderhuis, by skole, kleuterskole, plakkerskampe, die hospitaal en die gevangenis betrokke – altyd in noue samewerking met ander rolspelers. Wie aan Thabazimbi-Gemeente se deur klop, sal nie sommer ‘n koue skouer vind nie.

‘Ons werk met mense’ “Mense sê soms vir my: ‘ Hier is geld vir jou pro-jek, maar ek wil foto’s hê’ vertel Trudy Vorster, wat onder meer die voedselhulp aan minderbevoorregtes organiseer. “my antwoord is altyd: “ons werk met ménse, nie met dinge nie, ons sal niks doen wat die behoeftiges se menswaardigheid aantas nie” Sy voeg by “Ons gee aan mense die beste kwaliteit kos en middele, met dié boodskap: ‘Die Here sorg beter vir ons as wat ons vir ons self kan sorg’ “ Die net-werk van welwillendheid waarvan die NG Gemeente, Thabazimbi, deel is, lei tot we-dersydse ondersteuning – in één treffende geval – genoeg vleis om maande lank in minderbevoorregtes te behoeftes te kon voorsien.

In dié verarmde myndorp is daar intussen ‘n Bybelskool gestig. Lidmate bedien inwoners van huis tot huis met die Evangelie, ongeag hul kultuur of kerkverband. Dié bereidheid om grense oor te steek is ‘n refrein wat hom telkens herhaal. Dit is ook besonder waar vir die Gemeente se toegespitste uitreike na die bejaardes van die ganse dorp en gemeenskap, wat vir hulle na aan die hart lê.

“Dit gaan natuurlik nie net oor kerklike projekte nie” sê Dr Tinus Benadé, die gemeente se leraar (en deeltydse boer) “maar oor die daaglikse verskil wat gelowiges maak, dáár waar hulle beweeg, en daar waar hulle harte lê.

Ons het byvoorbeeld kundige lidmate wat, tenspyte van gespanne verhoudings en soms geniepsige reaksies, bystand aan die stadsraad aanbied. Ander is weer ernstig betrokke in die politieke lewe, ander by skole, by maatskaplike dien-ste en by landbou-belange. Gemeentelede bemoedig mekaar en herinner mekaar dat dit nie oor “ons gerief en gevoelens” gaan nie, maar oor die koninkryk, wat  ter wille van alle mense én toekomstige geslagte op elke vlak van die gemeenskap moet deurbreek.

‘ ‘n Nuwe Thabazimbi ‘

Wat hou die toekoms in? Wat word van ‘n strategies geleë dorp (130 km van al die groter buurdorpe af, en omring deur kleiner gemeenskappe) wat sy kernbedryf verloor? Mens dink onwillekeurig aan Heartlines se rolprent Hopeville, die storie van ‘n geduldige visionêr wat alle rolspelers kan inspireer om nuwe moontlikhede raak te sien.

“Die Here het reeds so iemand voorsien” getuig dr Tinus later. ‘n Sakeman, ‘n diep gelowige, het begin om nuwe lewe in die plaaslike sakekamer te blaas en moedig leiers en inwoners aan om gróót en kreatief te droom: oor ‘n nuwe Thaba-zimbi wat vir die volgende 63 jaar en meer gereed is. “Ons praat hom moed in en versterk sy hande” “Die Here het soveel kosbare gawes aan ons Gemeente gegee: diepgaande kennis van Sy Woord, saam met die gawes van onderrig: méér mate-riële middele en infrastruktuur as wat ons besef, en soveel waardevolle mensema-teriaal. Ons glo dat dit ons roeping is om hierdie gawes ruimhartig met ander te deel” bely dr Tinus Benadé met passie. Thabazimbi inspireer ‘n mens met haar rug-graat van staal én hart van goud.

 

 

Kyk ook na