Jesus sê wat?!! Prediker dr Tinus Benadé

Week 4: Die sleutel tot selfverloëning
As iemand agter My aan wil kom moet hy homself verloën,
sy kruis opneem en My volg.
Die wêreld sê: Jy is nommer een. Leef net vir jouself en jou eie belange.
Jesus sê: Kruisig jou selfsug. Kom volg My.
Skriflesing: Matteus 16:13-28. (Lees ook Lukas 9:23 – “elke dag”)
Onderwerp: KRUISIG JOUSELF
Inleidend:
Laas week gehoor dat ek radikaal met sondemoet werk. Hoe radikaal?
Jesus antwoord: Wortel en tak uitroei = kruis opneem/ selfverloen [Siembamba]
Rembrandt se skildery van Abraham en Isak se offer – ek word gevra om soos Isak te wees.
1.Wat is kruis opneem?
Jesus het Sy lyding aangekondig (vs.21) As julle verder agter my aan wil kom – moet jy jouself verloen en kruis opneem?
Weer ‘n prentjiespreek – almal het gesien hoe terdood veroordeeldes kruis moes dra na plek van teregstelling. Vrees in die oë / gespot van die skare/ geweet die dood wag net hiervoor en dit gaan baie wreed wees….
Ons het nog nooit so iets gesien nie… enige publieke teregstelling nie (galg of elektriese stoel nie)
*ons praat soms van elke huis het sy kruis, bedoelende pa wat drink, ma wat geld verkwis, moeilike skoonma….sal nie my kruis ruil met iemand anders nie
Kruis opneem = sterf aan myself en Jesus word die belangrikste persoon in my lewe!
Gaan oor prioriteite en nuwe lojaliteit + alles opoffer twv daarvan
Moderne beeld:
Jong rugbyspeler kom by afrigter van Superrugbyspan:
Hoor van klomp dinge wat hy sal moet verander om deel te word van die span. As deel wil wees sal sy prioriteite moet verander – gaan nie meer oor wat vir hom belangrik is nie, maar wat is die beste belang van die span?
“Verlede agter laat / gaan nie oor geld maak nie / breek met ou vriende en ander slegte gewoontes = nuwe lewenstyl en eetplan/ vroeg opstaan en ure in gym en op veld oefen/ sal dikwels pyn en teleurstelling ken / familie belange kom nou tweede / elke spanpraatjie bywoon / baie opofferings maak sal deel word van span se suksessse en dalk later Springbok word.
Is jy bereid? Teken hier….”
(bereid om te doen wil deel wees! Nuwe lewe, nuwe lojaliteite en ander prioriteite – wil daardie trui oor die kop trek op die speelveld kom, skare in sy ore hoor, beker omhoog hou)
Toepassing:
Jesus se vraag : wat is jy bereid om prys te gee en My te kan volg?
Prioriteite sal vir altyd moet verander: sal nooit van selfsug vrykom anders as om te kruisig nie
[selfsug is die basis van alle sondige denke en optrede!] = sleutel wat ons hier ontvang
Fout: Goedkoop maak. Volg Jesus! Nie “fan” word nie maar volgelinge = werklik liefhet en doen wat Hy verwag en ontvang wat Hy gee
2.Paulus help ons hiermee:
1.Kruisig die neiging tot sonde doen…(Rom 6:6) Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.(7) Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde..
2.Kruisig die eie wil..(Gal 2:20) en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.
3.Kruisig die ou natuur…(Gal 5:24) Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.
4.Kruisig die aantrekking van die wêreld…(Gal 6:14) Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.
Slot:
Wêreld sê : jy is die belangrikste! Leef vir jouself! Stewe na jou belange
Jesus gee sleutel: kruisig jou selfsug en kom volg my

Kyk ook na