Stories vir lewe. Tema 3

Tema 3: Moet nooit tou opgooi nie

Prediker: dr Tinus Benadé

Teks: Lk 18:1-9

Inleidend:

Verhaal net in Lukas opgeteken? Plaas meer klem op gebed in sy evangelie en Handelinge ?

Paulus op 2e sendingreis leer ken as hy in Troas aankom. Tot geloof gekom vergesel na Griekeland en Filippi. By Paulus die erns van gebed, die krag van gebed, die noodsaakvan gebed, die volharding in gebed geleer! Tronkdeure gaan oop, Here se hand in Paulus se storie gesien en die vrug op die arbeid – die deursettingsvermoe…

Maak veel meer van gebed ….[tekste]

1.Verhaal van die groot kontras:

Regter het geen ontsag vir God of mense nie [gehoorsaam nie die wet nie] nogtans sal die vrou se aanhoudende gevra / knaende versoek = sy houding verander! Netnou kry ek blou-oog.

Punt wat Jesus maak is dat Sy volgelinge tot God moet nader en Hy sal tot hulle nader!

Vs1 Jesus het vir hulle ’n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ’n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word…

Prayer is not one quick session of listing needs and expecting immediate results. Prayer is continuing to talk to God with persistence. Prayer is based on absolute faith in God, so it never gives up, knowing God will answer when and where he chooses. Prayer also knows that God expects us to keep on praying until the answer comes.

Gebed is die asemhaling van die siel! In kontak wees met God – lewenswyse van gedurig met God praat – hetsy in my gedagtes of op my kniee in my binnekamer.

2.Die een tot wie ek bid – is aan my kant!

Gebed is nie inbelsentrum en ou aan die anderkant wil nie/kan nie help nie! God is aan die anderkant van jou gebed. HG tree namens jou in en tolk jou bedoelings!

Rom 8:26 Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie

Vraag:(vorige tema) Sal vader wat uitstorm en omhels – jou gebede ignoreer? Sal Hy nie eerder jou kortknip en veel meer gee as wat jy dink of droom nie?

Liedboek: [o God wat ryk is aan ontferming weerhou genade nooit van my..maar hou my steeds in U beskerming by U sal ek vir altyd bly..ek loof en prys U deurentyd….]

Groot kontras: as korrupte regter toegee = hoeveel te meer ….

Vs.7 Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? 8Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook!

(Sag.2:8) So sê die Here die Almagtige wat my met volmag gestuur het na die nasies toe wat oorlogsbuit van julle gemaak het: Wie aan julle vat, vat aan my oogappel.

 

Toepassing:

Hoor so dikwels: “ek bid al so lank hieroor, maar voel of God my ignoreer?”

Jesus sê dit is onmoontlik! Gebed kan nooit teen plafon vasslaan nie!

Voorbeeld van tannie wat 23 jaar vir haar man gebid het om met alkohol te breek…

[..was my ouers wat vir my gebid het…]

Slot:

Vrae:

  • hoe moet ons maak as ons geloof getoets word?
  • Wat van mense wat se geloof geknak is?
  • Wat van die storms in die lewe?
  • Wat van ‘n lewensstryd waarmee jy worstel?

God sal jou hoor! Ons moet ons geloof aan Jesus anker! Dit sluit ons lewe en gebedsvolharding in!

Hulle moet in die geloof volhard. Waar die geloof kwyn, kwyn ook die gebed, en andersom.

Gaan ons opgee op God en geloof? Sal vervolging en teenstand beleef – dikwels ‘n stryd om geloof te behou en daarin te groei = gebed is die antwoord en volharding daarin.

Neh 1:6 luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid……

(Rom 12:12) Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.

Kyk ook na