Tema 1: Stories vir lewe

Prediker: dr Tinus Benadé 31 Julie 2016

Teks: Mt.13:1-9 en 18-23

Inleidend:

Verhaal van kleinseun by oupa se sterfbed: stories gee lewe. Oupa sterf en seun begin lewe…[ontdek geluk/wysheid/vryheid in Jesus!]

Jesus se 32 gelykenisse in die Bybel= nie gewone stories nie

Dieper betekenis gehad

Slegs hulle wat glo die bedoeling en betekenis sal verstaan

[tydlose waarhede en wysheid kom leer = vensters op God se koninkryk]

Groot waarhede verpak in stories uit die daaglikse lewe van die mense wat Hom gevolg het… 90% van wie kleinboere was – graan, vee, vrugte en groente geboer het (in baie droë klimaat)

In die skare was 2 groepe teenwoordig:

*hulle wat Jesus as redder gesien en aangeneem het..

*hulle wat Hom nie as Messias wou erken nie..

Twee reaksies: volhoubaar en nie-volhoubaar

Deel 1: Jesus se bedoeling met die bekendste gelykenis:

Almal bekend met die situasie: saai met sak en saad val op verskillende plekke en die reaksie is uiteenlopend. Jesus sê: 4 tipes grond is hoe mense op Hom reageer. As mooi daarna kyk kom dit weer neer op 2 reaksies / 2 groepe / 2 paaie…

a.Jesus se woorde veroorsaak verdeling tussen die wat hoor:

Jesus se volgelinge (alle tye) ontvang die Woord, verstaan dit, gehoorsaam dit en voer dit uit

Ander hoor ook maar luister nie..

Verharde hart

Oppervlakkigheid

Gevestigde belange en bekommernis daaroor

  1. Die punt wat die gelykenis maak is dat die oogmerk vrugdra is. [doel van alles is dat daar oes en kos sal wees en lewe vir die boer en sy gesin…]

3 tipes grond geen oes nie – tog reaksie! Jesus bedoel dat die skynbare reaksie nog nie ‘n oes waarborg nie m.a.w. die mees entoesiastiese reaksie op die Evangelie waarborg nog nie dissipelskap nie..

Dit is slegs die toets van tyd, volharding in moeilike omstandighede, wegdraai van oppervlakkige geluk en sekuriteit wat rykdom bied

Net as vrugte in my lewe sigbaar raak = dat my belydenis van geloof in Jesus waar word /eg is!

Wat is belangrikste? Belydenis van geloof in Jesus / volharding in geloof….

Deel 2: Belangrike dinge om raak te sien

a.Die een vreemde punt wat Jesus maak is die ongelooflike potensiaal van die saad: 100/60/30 voudig? Koringboere hier sal weet dit is onrealistiese verwagting?

Bedoeling is dat hulle wat die Woord glo se lewe tot groot vrug in die wêreld sou lei… net soos in die geval met 2 ander gelykenisse nl. Mostertsaad en suurdeeg

Jy wat hier sit is die bewys van die waarheid hiervan… 11 dissipels het die woorde van Jesus na die wereld geneem en vandag ken jy ook Sy Naam en saai jy ook! Saam met biljoene. Plofbare krag in die Woord!

b.Die genade wat hiermee gepaardgaan

Geen boer saai met die doel dat die saad op alle tipes grond val nie [soos die volgende gelykenis van die onkruid en die koring ook beklemtoon is die genade van Hom wat saai]

Ook vanoggend kom die woorde na mense – op verskillende plekke (bitter en hard, emosioneel, besig, oop..)

(Mat 5:45) sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen.

Ons is die saaiers in ons dorp/familie/werksplek/skool/omgewing….moet nie oordeel en mense uitkanseleer nie!

Die Woord kan vandag nog 100 voudige oes lewer as ons gehoorsaam saai….

Toepassing:

Jesus kom met bekendste van Sy verhale en wil iets groter en dieper vir my leer:

Dit gaan nie soseer oor wat die Woord vir my beteken nie, maar die effek op my en wat ek dan vir ander kan beteken! (vergelyk die prente uit die Kinderbybel)

Goeie grond is oop ore wat lei na ‘n oop hart en oop hande!

Goeie grond dui op ware hoorders = diegene wat die Woord diep in hulle lewens laat wortel skiet

Die ware navolgers van Jesus wat Sy woorde hoor en dit lewenslank doen

Slot:

Verhaal van dame wat orrelis was en aan alkohol verslaaf. Woord soveel keer gehoor… hoe pateties? Wat van my? Ek sukkel net so om enige vrug te dra.. hoor ook en val elke keer terug in ou patrone!

2016: jy het vandag weer die saad ontvang – saad met ongelooflike groeikrag

Wat het vanoggend met jou gebeur? [is die blote feit dat ek hier sit aanduiding dat ek goeie grond is?]

Besef net al 4 is hier:

*so kwaad vir die Here is…

*Wow nou gaan alles in my lewe verander..

*sal teen Dinsdag te besig wees met oorlewing om te onthou…

*Ore en oë en harte en hande sal oopgaan en ander met Jesusliefde sal dien!

Kyk ook na