Kwena tent

Kwena

Luk 10:2
“Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan tot die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes”.

Liewe KWENA Ondersteuner

Dit is met groot waardering dat ons u bedank vir u gebede en maandelikse bydraes. Ons arbeiders is voorwaar min, maar deur u ondersteuning, is die KWENA span hard aan die werk om die mense na ons Hemelse Vader te lei. 
Thembi, Samuel en Puso, ons drie evangeliste, was reeds in die tweede week van Januarie op hulle pos en die werk van die Here het, met KWENA ywer en toegewydheid, voort gegaan. 
KWENA het sedert die begin van die jaar, die volgende plekke besoek: 
Januarie: Thabazimbi: Regorogile en Ipeleng 
Februarie: Koedoeskop 
Maart: Thabazimbi 
April: Mmantserre en Pylkop 
Mei: Mmorogong 
Junie: Ramokokastad 
Julie: Sandfontein

Bid asb 
• dat die Jesus films wat versprei word, verandering bring in die harte van

mense en gemeenskappe wat dit ontvang; 
• vir ons evangeliste gedurende die wintermaande, omdat die omstandighede nie

maklik is nie en die tent maar koud raak in hierdie tyd; 
• vir die voortbestaan van die KWENA evangelisasie aksie; 
• vir die familie van die evangeliste wat alleen tuis agtegelaat word; 
• vir die mense wat vir die eerste keer of opnuut, hulle harte vir die Here gee.

Joh 17:20 Ek bid nie net vir hierdie mense nie. Ek bid ook vir die ander mense wat in My sal glo omdat hierdie mense vir hulle sal vertel van My.

KWENA Seën u met hierdie bede: 
Die Here is VOOR u om die weg gelyk te maak, 
Die Here is LANGS u om u in sy arms toe te vou, 
Die Here is AGTER u om die aanvalle van die Bose af te slaan, 
Die Here is ONDER u om u te dra as jy mag val, 
Die Here is RONDOM u om u te beskerm, 
Die Here is BOKANT u om u te seën, 
Die Here is BINNE u om u te lei met sy Heilige Gees, 
So seën die Drie-enige God u van nou af tot in ewigheid.

Indien u by enige uitreik aksie betrokke wil raak of `n besoek wil aflê aan die KWENA tent, stuur gerus `n epos na kwena@n-t.co.za en ons skakel u dadelik terug. 
Groete in Jesus 
KWENA Forum

Webtuiste: www.kwena.org 
Facebook: Kwena witnessing forum 
E-pos: kwena@n-t.co.za 2

Junie 2016Thabazimbi Studente 1StudentePicture1MmorogongMmantserre 3Mmantserre SkoolMmantserre SkoolKerkdiens 1Kerkdiens

Kyk ook na